mr user club

 
 

Klub Użytkownika Rezonansu Magnetycznego został powołany  w grudniu 2011r. Jego celem jest wspieranie aktywności nowoutworzonej w Instytucie Nenckiego środowiskowej Pracowni Obrazowania Mózgu. Ponadto Klub ma tez za zadanie propagowanie metod opartych na  rezonansie magnetycznym wśród pracowników Instytutu Nenckiego oraz zewnętrznych środowisk naukowych i akademickich. W szczególności działalność klubu będzie polegała na organizowaniu:

•Seminariów prezentujących metody oparte na rezonansie magnetycznym i ich zastosowania w badaniach mózgu

•Warsztatów mających na celu nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego planowania i przeprowadzania badań MRI oraz do analizy szerokiego spektrum danych

•Seminariów prezentujących wyniki badań prowadzonych przez       członków Klubu

•Krótkich prezentacji projektów badań

•Dyskusji poświęconych użytkowaniu skanera

 

Magnetic Resonance User Club